Newsletter

Kategorie

Producenci

Wydawnictwo Media Polskie
Wywiad gospodarczy Powiększ do pełnego rozmiaru

Wywiad gospodarczy

Szkolenie dla grup zamkniętych - cena obejmuje udział do 5 osób. Czas szkolenia: 9 godzin lekcyjnych. Miejsce i termin - uzgadniane z zamawiającym (przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt w  sprawie wolnych terminów). Prowadzący zajęcia - Kazimierz Turaliński. Oferujemy także organizację szkoleń dłuższych, o modyfikowanym lub rozszerzonym programie oraz dla większej ilości uczestników.

Więcej szczegółów

10 dostępnych

7 500,00 zł

WYWIAD GOSPODARCZY

- pełny kurs zawodowy z zakresu pozyskiwania informacji gospodarczych. Program szkolenia ukierunkowany jest na kwestie majątkowe związane m.in. z egzekucją komorniczą, wykrywaniem przestępstw na szkodę przedsiębiorców oraz bezpieczeństwem (kontrwywiad gospodarczy, wykrywanie szpiegostwa przemysłowego, kryptografia informatyczna, identyfikacja rzetelności kontrahentów etc.), a także, w zakresie aspektów wywiadu politycznego, na kwestie dot. powiązań politycznych, stanu posiadania i schematów organizacyjnych administracji państwowej lub struktur wojskowych.

Uczestnicy: szkolenie szczególnie polecane jest przedstawicielom następujących zawodów oraz kandydatom aplikującym na wskazane lub pokrewne stanowiska:

 • Prywatny detektyw - operujący w niszy gospodarczej lub politycznej
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa, pracownik ochrony obiektów i organizacji o charakterze przemysłowym, finansowym lub politycznym
 • Windykator terenowy
 • Radca prawny specjalizujący się w sporach gospodarczych
 • Policjant lub funkcjonariusz/pracownik innych służb mundurowych
 • Infobroker
 • Analityk z komórki rozpoznania konkurencyjnych podmiotów
 • Specjalista ds. analiz strategicznych
 • Dziennikarz - specjalista ds. ekonomicznych, politycznych lub kryminalnych
 • Inny zawód związany z pozyskiwaniem lub analizą informacji

 

Wybrane zagadnienia specjalizacyjne

 • Podstawowe pojęcia (wywiad gospodarczy, źródła informacji, źródła dowodowe, informatorzy świadomi i nieświadomi, wywiad komercyjny a instytucje państwowe, unormowania prawne)
 • Biały wywiad (analiza wywiadowcza, źródła pozyskiwania informacji, analiza prasy i rejestrów państwowych, niestandardowe źródła informacji)
 • Szary wywiad (detektywistyka, śledztwa ekonomiczne, sprawy karne, obserwacja statyczna i dynamiczna, infiltracja, budowa legendy)
 • Czarny wywiad (niedozwolone metody działań wywiadowczych, szpiegostwo przemysłowe, )
 • Raport końcowy (analiza hipotez alternatywnych, identyfikacja powiązań osobowo-kapitałowych i politycznych, ocena potencjału majątkowego weryfikowanego podmiotu, krytyka pozyskanych wiadomości, ocena potencjału danych nieznanych)