Newsletter

Kategorie

Producenci

Wydawnictwo Media Polskie
Windykacja gospodarcza Powiększ do pełnego rozmiaru

Windykacja gospodarcza

Szkolenie dla grup zamkniętych - cena obejmuje udział do 5 osób. Czas szkolenia: 9 godzin lekcyjnych. Miejsce i termin - uzgadniane z zamawiającym (przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt w  sprawie wolnych terminów). Prowadzący zajęcia - Kazimierz Turaliński. Oferujemy także organizację szkoleń dłuższych, o modyfikowanym lub rozszerzonym programie oraz dla większej ilości uczestników.

Więcej szczegółów

10 dostępnych

5 200,00 zł


WINDYKACJA GOSPODARCZA

Płynność finansowa przedsiębiorstwa uzależniona jest od terminowych wpłat za wykonane usługi i dostarczone towary. W polskiej praktyce często jednak spotkać się można z niewypłacalnością dłużników, celowym działaniem ukierunkowanym na popełnienie oszustwa lub złą wolą kontrahenta samokredytującego się poprzez opóźnianie opłacenia faktur. Ochronę praw wierzyciela zapewniają czynności windykacyjne.

Uczestnicy:

  • Osoby indywidualne zainteresowane poszerzeniem lub zdobyciem nowych umiejętności zawodowych z zakresu windykacji
  • Podmioty gospodarcze tworzące wewnętrzne komórki windykacyjne, prawne lub bezpieczeństwa gospodarczego
  • Samodzielni specjaliści ds. bezpieczeństwa
  • Pracownicy ochrony podmiotów o charakterze przemysłowym lub finansowym
  • Windykatorzy i prawnicy 
  • Ekonomiści, specjaliści ds. rachunkowości

 

Program szkolenia:

Wstęp do zagadnienia – informacje podstawowe (zawód – windykator, dlaczego ludzie nie spłacają swoich długów?, klasyfikacja dłużników, ekonomika postępowania egzekucyjnego, prawne unormowanie wymagalności długu, przerwanie i odnowienie biegu przedawnienia, odsetki)

Windykacja polubowna (przygotowanie i analiza dokumentacji wierzytelności/dowodów, taktyka windykacji polubownej, forma kontaktu, ugoda i wezwania do zapłaty)

Windykacja sądowa (czynności przed wytoczeniem procesu, tryb postępowania, właściwość sądu, opłaty sądowe, elementy pozwu i jego opracowanie, środki dowodowe, apelacja, klauzula wykonalności, komornicza) 

Windykacja komornicza i upadłościowa (egzekucja komornicza z nieruchomości: opis, oszacowanie i licytacja, podział sumy uzyskanej z egzekucji, ograniczenia egzekucji komorniczej, upadłość, układ i podział uzyskanych środków, czynności pokomornicze)

Windykacja z wywiadem majątkowym ( podstawowe źródła informacji, rejestry pojazdów: lądowych, wodnych i powietrznych, poszukiwanie nieruchomości, sądowe źródła informacyjne, administracyjne źródła informacyjne, a0naliza źródeł prasowych, wywiad informatyczny, analiza materiałów marketingowych, wywiad środowiskowy, poszukiwanie dłużnika ukrywającego się, lokalizacja majątku dłużnika z udziałem komornika)

Windykacja a podatki (aspekty podatkowe nieściągalnych wierzytelności)

 Windykacja karna (przestępstwa popełniane na szkodę wierzycieli - prawo karne materialne, metodyka działania sprawców, metodyka i taktyka zabezpieczania materiału dowodowego, podstawy kryminalistyki: dowody z dokumentów, nagrań audio-video, źródeł informatycznych, ekspertyzy fizyko-chemiczne, weryfikacja alternatywnych wersji wydarzeń – wizja lokalna oraz konfrontacja dowodów, podstawy polskiej procedury karnej, opracowywanie dokumentów: doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażaleń, wniosków dowodowych.