Przestępczość Zorganizowana w III RP (e-book - wydanie II) Zobacz większe

Tylko online

Przestępczość Zorganizowana w III RP (e-book - wydanie II)

Międzynarodowy obrót gospodarczy reglamentowany decyzjami politycznymi jest głównym źródłem dochodów polskich zorganizowanych grup i związków przestępczych. Przez pryzmat polityki, unormowań prawnych, realiów gospodarczych oraz porównanie do działalności m.in. włoskich i rosyjskich syndykatów zbrodni, publikacja ukazuje tło i metodykę uzyskiwania dochodów przez rodzimą przestępczość zorganizowaną.

Więcej szczegółów

35,00 zł brutto

Więcej informacji


Pełny tytuł: 
Przestępczość Zorganizowana w III RP (wydanie II) 
ISBN 978-83-925811-5-4
Autor - Kazimierz Turaliński 
Wydawca - "MEDIA POLSKIE", Radom 2009
206 stron

Międzynarodowy obrót gospodarczy reglamentowany decyzjami politycznymi pozostaje głównym źródłem dochodów polskich zorganizowanych grup oraz związków przestępczych.

Poprzez pryzmat polityki, unormowań prawnych, realiów gospodarczych oraz porównanie do działalności m.in. włoskich i rosyjskich syndykatów zbrodni, publikacja ukazuje tło i metodykę uzyskiwania miliardowych dochodów przez rodzimą przestępczość zorganizowaną. Analizie poddano:

  • - Produkcję, handel i tranzyt narkotyków
  • - Oszustwa paliwowe i podatkowe (VAT, CIT, akcyza)
  • - Przemyt alkoholu, papierosów i towarów, oszustwa celne
  • - Hazard i pranie brudnych pieniędzy
  • - Kolaborację polityków i urzędników państwowych

Trzy czynniki kształtują współczesne państwo demokratyczne: polityka, prawo i ekonomia. Decyzje polityczne ustanawiają treść aktów prawnych, normujących z kolei gospodarkę i teatr jej funkcjonowania. Od sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, a więc od rozsądnego zarządzania środkami finansowymi implikującego niskie bezrobocie, wygodę życia, brak biedy i w efekcie ograniczenie przestępczości, zależna jest reelekcja przedstawicieli władzy. Dlaczego więc tak często decyzje polityków wydają się sprzyjać nie interesowi państwa, a zorganizowanym związkom przestępczym aspirującym do miana mafii?

Opracowanie oparto na materiałach Prokuratury, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, dawnego Urzędu Ochrony Państwa, Archiwum Sejmu RP, ministerstw, sądów, publikacjach zagranicznych i międzynarodowych instytucji powołanych do monitorowania lub zwalczania przestępczości zorganizowanej – m.in. Interpolu, Europolu oraz wydzielonych jednostek ONZ i Unii Europejskiej, a także na doniesieniach prasowych, publikacjach naukowych oraz na informacjach pozyskanych osobiście

Brak elementów fikcji literackiej.


Spis treści :

Wstęp
Rozdział 1. Zarys polskiej przestępczości zorganizowanej
1.1 Realia polityczno-społeczne Europy Środkowej schyłku XX wieku
1.2 Podstawy prawne ścigania przestępczości zorganizowanej
Forma kwalifikowana
Świadek koronny
Konwencja ONZ z Palermo przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
1.3 Instytucje powołane do zwalczania działalności przestępczości zorganizowanej
1.4 Polska przestępczość zorganizowana a mafia
 
Rozdział 2. Produkcja, przemyt oraz handel narkotykami
2.1 Zarys światowej zorganizowanej przestępczości narkotykowej
Marihuana i haszysz
Amfetamina, metaamfetamina i ecstasy
Kokaina
Opiaty
2.2 Wybrane przypadki produkcji, przemytu oraz hurtowego handlu narkotykami polskiej przestępczości zorganizowanej
2.3 Problematyka przestępczości narkotykowej we współczesnej Polsce
 
Rozdział 3. Przestępstwa paliwowe
3.1 Przestępstwa paliwowe na świecie – wybrane zagadnienia
Włochy
Stany Zjednoczone
Dawne państwa ZSRR
Węgry
3.2 Działalność tzw. Mafii Paliwowej w Polsce
3.3 Uwarunkowania działalności tzw. Mafii Paliwowej w Polsce
Ekonomia
Prawo i administracja państwowa
Polityka i wojsko
 
Rozdział 4. Przemyt
4.1 Przemyt alkoholu
4.2 Przemyt towarów i wyrobów tytoniowych
 
Rozdział 5. Międzynarodowy obrót gospodarczy
5.1 Wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT w obrocie międzynarodowym
5.2 Przestępstwa związane z międzynarodowym rynkiem hazardowym i praniem brudnych pieniędzy
5.3 Oszustwa celne

Posłowie
Bibliografia
Akty prawne


Produkty powiązane