Agent, INFILTRACJA - sztuka szpiegostwa OUTLET

Nowy produkt

Kompendium wiedzy na temat arkan działania wywiadu agenturalnego i praktycznych sposobów jego organizacji. Książka w przystępny sposób prezentuje metodykę werbunku agentów, organizacji siatek agenturalnych, szkolenia wywiadowców, weryfikacji przekazywanych przez nich informacji czy wywierania wpływu od skali mikro na wytypowanych figurantów do skali makro kształtującej wybory społeczeństw infiltrowanych państw.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

129,00 zł brutto

-20,00 zł

149,00 zł brutto

Więcej informacji

Uwaga - egzemplarze outletowe, to nowe książki z końcówek nakładów, niekiedy mogą zawierać drobne rysy na folii okładki. Jeśli nie zaznaczono inaczej, obniżka ceny dotyczy różnicy aktualnej oferty z ceną okładkową i nie ulegała zmianie w ostatnich 30 dniach.

Pełny tytuł:
Agent, INFILTRACJA - SZTUKA SZPIEGOSTWA w czasie pokoju, na wojnie i w biznesie

ISBN 978-83-64983-13-9
Wydawca - "ARTEFAKT.edu.pl", Kraków 2021, 
Autor - Kazimierz Turaliński
718 stron/format A5, oprawa miękka, klejona

Darmowy fragment (kliknij)

Kompendium wiedzy na temat arkan działania wywiadu agenturalnego i praktycznych sposobów jego organizacji. Książka w przystępny sposób prezentuje metodykę werbunku agentów, organizacji siatek agenturalnych, szkolenia wywiadowców, weryfikacji przekazywanych przez nich informacji czy wywierania wpływu od skali mikro na wytypowanych figurantów do skali makro kształtującej wybory społeczeństw infiltrowanych państw. Werbunek, inwigilacja, kradzież informacji, dywersja, dezinformacja, manipulacja, neutralizacja siły żywej, fałszywa flaga, dezintegracja - to instrumenty współczesnego wywiadu pozwalające wygrać wojnę bez jej wypowiedzenia czy potrzeby oddania nawet jednego strzału.

Publikacja dedykowana jest przede wszystkim dla:

  • funkcjonariuszy policji oraz innych cywilnych i wojskowych służb państwowych,
  • prywatnych detektywów,
  • pracowników korporacyjnych służb ochrony,
  • kandydatów na zawodowych żołnierzy, w szczególności kontrwywiadu wojskowego,
  • studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem biznesu, kryminologią i naukami politycznymi, a także pasjonatów tych dziedzin.

Lektura pozwoli na dogłębne zrozumienie psychologii i metodyki działania wrogich służb wywiadowczych oraz profesjonalnych organizacji terrorystycznych i grup przestępczych, a także tworzenia w warunkach wojennych niskobudżetowych komórek wywiadowczych. Teoria przedstawiona jest w lekkiej formie bazującej na licznych przykładach z praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń rosyjskich. Infiltracja i budowa siatek agenturalnych to najwyższe formy działalności operacyjno-rozpoznawczej służb wywiadowczych. Bez nich żaden rząd nie zdołałby skutecznie zarządzać państwem, organa ścigania nie mogłyby neutralizować największych zagrożeń dla porządku publicznego, a korporacje, ośrodki badawcze i banki nie ochroniłyby własnych aktywów. Współcześnie wiedza ta nie jest już tajna ani dostępna jedynie w wojskowych ośrodkach szkoleniowych, została przedstawiona w niniejszej publikacji.


Spis treści:

Słowo od autora s. 13

Dział I

Wstęp do infiltracji i działalności operacyjno-rozpoznawczej s. 19

1. Beneficjent w biznesie, bezpieczeństwie i polityce, czyli kto i jakich informacji wywiadowczych potrzebuje? s. 21

2. Wywiad a odpowiedzialność karna s. 37

3. Udział cywilnego agenta w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i jego ochrona w polskim porządku prawnym s. 49

4. Rodzaje agentury s. 62

Informator (obserwator) s. 62

Agent s. 63

Śpioch s. 65

Jaskółka (Ласточка) i Kruk (Ворон) s. 68

Nielegał / Przykrywkowiec s. 70

Agent wpływu (wirus) s. 72

Agent wirtualny (troll) s. 75

Sabotażysta (terroryzm i dywersja) s. 77

Logistyk (zbrojmistrz, kwatermistrz) s. 80

Pośrednik (osoba wprowadzająca do środowiska) s. 81

Świadek / świadek koronny s. 81

Plotkarz (informator nieświadomy) s. 83

Oficer prowadzący s. 84

Analityk s. 85

Konsultant s. 86

Figurant (obiekt operacyjny) s. 87

Dział II

Metody werbunku agenta s. 89

5. Podstawy werbunku szpiega (oficer prowadzący) s. 91

Źródła agentury s. 91

Typowanie optymalnego kandydata na agenta zawodowego s. 94

Testowanie wytrzymałości kandydata na nielegała s. 101

Fundamentalne motywy kolaboracji agentury zewnętrznej s. 102

6. Wspólnota idei, wspólny wróg, zemsta s. 105

7. Korzyści majątkowe i osobiste s. 113

8. Materiały kompromitujące s. 126

9. Materiały obciążające s. 143

10. Niekonwencjonalne scenariusze werbunku agenta s. 156

Uwiedzenie – Romeo i Wenus s. 156

Pranie mózgu i indoktrynacja s. 163

Przestępcze odwracanie członka obozu wroga s. 169

Sofistyka werbunkowa i łowienie „siecią” s. 176

Długotrwałe „urabianie” kandydata na agenta s. 181

Rodzina i przyjaciele s. 183

Odwrócenie cudzego agenta s. 186

Teoria rzeczywistego konfliktu i walka na cudzym terytorium s. 191

11. Werbunek pod fałszywą flagą s. 196

Dział III

Szkolenie i legendowanie agentury s. 201

12. Zadania stawiane przed agentem s. 203

13. Program szkoleniowy agenta, procedura postępowania w razie aresztowania i przesłuchania s. 209

14. Co agent powinien wiedzieć o misji? s. 226

15. Podstawowe wyposażenie (środki techniczne) s. 234

16. Konstruowanie legendy s. 256

Powód – oszukiwanie procesu spostrzegania s. 257

Legendy profilowane, statyczne i dynamiczne s. 262

Elementy składowe legendy i jej weryfikacja s. 266

Podstawowe scenariusze legend s. 283

Przyswajanie legendy s. 299

17. Fałszywa tożsamość s. 307

18. Instytucje przykrycia – państwowe i komercyjne s. 317

19. Kryptonimy i pseudonimy – ochrona anonimowości agenta s. 331

20. Dobór lokalizacji agenta-obserwatora – państwo demokratyczne i totalitarne s. 339

Dział IV

Zarządzanie siatkami agenturalnymi i operowanie z agentami s. 347

21. Struktura siatki agenturalnej s. 349

22. Bezpieczeństwo operowania z agenturą s. 360

23. Osobowość oficera prowadzącego s. 379

24. Nieunikniony deficyt wiedzy oficera prowadzącego s. 390

25. Komunikacja z agenturą s. 400

Neutralizowanie inwigilacji elektronicznej s. 400

Konspiracyjna kontrola bezpieczeństwa i inicjowanie kontaktu s. 403

Stała łączność z agentem s. 408

Stała łączność z oficerem prowadzącym s. 413

Reguły prowadzenia rozmów i korespondencji s. 420

Elektroniczne przesyłanie meldunków s. 424

Metody sprzed epoki internetu i telefonów komórkowych s. 430

Kody identyfikujące nieznanych agentów s. 432

Nielojalność wobec agenta s. 436

26. Spotkanie z agentem s. 440

Miejsca spotkań i trasy sprawdzeniowe s. 440

Lokale operacyjne i skrzynki kontaktowe s. 447

Zainicjowanie rozmowy w przestrzeni publicznej s. 451

Sztuczki, które czasem działają s. 455

Droga powrotna s. 457

Kiedy nie gubić obserwacji? s. 461

Podstawowa ochrona prawdziwej tożsamości s. 464

Dział V

Infiltracja – praktyka s. 469

27. Perspektywa kontrwywiadowcza – myśl jak ci, którzy będą chcieli wykryć i zatrzymać agenta s. 471

28. Operowanie z figurantami, czyli dlaczego tak trudno być szpiegiem? s. 488

Wstępna ocena sytuacji a improwizacja s. 488

Dobór środowiska operowania s. 491

Standardowe miejsca nawiązania znajomości z figurantem s. 498

Kontakt z figurantem w okolicznościach nadzwyczajnych s. 506

Rozmowa z figurantem – kontakt bezpośredni s. 508

Wzmocnione metody zdobywania zaufania s. 521

Sztuka kłamstwa s. 526

Alkohol s. 529

Stres i farmaceutyki s. 531

Brak nieprzekraczalnych granic s. 534

29. Obserwacja vs. infiltracja, ślady kryminalistyczne s. 542

30. Wiedza operacyjna a materiały procesowe s. 552

31. Ryzyko gry operacyjnej s. 563

32. Weryfikacja informacji pozyskanych przez agenturę s. 575

Logika i ogólna ocena (bierna) treści meldunków agentury s. 578

Szczegółowa weryfikacja meldunków agentury (czynna) s. 590

33. Najczęstsze okoliczności dekonspiracji agenta s. 605

Dział VI

Środki aktywne w wykonaniu agentury s. 617

34. Agentura wpływu – inspiracja operacyjna, dezinformacja i lobbing s. 619

Zapalniki konfliktów s. 634

Wykorzystanie mass mediów i internetu s. 640

Kontrola partii politycznych s. 657

Ruchy społeczne i związki zawodowe s. 664

Skuteczność agentury wpływu s. 668

35. Prowokacja a podżeganie s. 672

36. Zastraszenie operacyjne i prewencyjne dyscyplinowanie figurantów s. 688

37. Misje eliminacyjne – USA, Izrael i Rosja s. 696

Tak na koniec... s. 714

Produkty powiązane